freundin_20:2015_klein

>> Freundin // Herbst 2015

 

 

kidsguide_herbst2014

>> Kidsguide // Herbst 2014

 

 

NZZ am sonntag DSS_gross_mai_2014

 >> NZZ am Sonntag, Z Magazin // Mai 2014

 

 

NZZ am sonntag stil_gross2_18.05.14

>> NZZ am Sonntag, Stil Magazin // Mai 2014

 

 

>> NZZ am Sonntag, Stil Magazin // Februar 2014

 

 

>> NZZ am Sonntag, Stil Magazin // Oktober 2013

 

 

>> NZZ am Sonntag, Stil Magazin // März 2013

 

>> DADI // Dezember 2012

 

>> Wohnrevue // Oktober 2012

 

 

>> NZZ am Sonntag, Z Magazin // Oktober 2012

 

 

>> IdealesHEIM // Oktober 2012

 

 

>> NZZ am Sonntag, Stil Magazin // August 2012

 

 

>> IdealesHEIM // Dezember 2011

 

>> Annabelle // Dezember 2011

 

 

>> NZZ am Sonntag, Stil Magazin // November 2011

 

>> NZZ am Sonntag, Z Magazin // November 2011


>> 20 Minuten // Oktober 2011

 

 

>> Femina // Dezember 2010